Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aetat - styrking

Regjeringen foreslår å styrke Aetat med totalt opp mot 100 nye stillinger i 2. halvår 2005. Dette gir et økt bevilgningsbehov på 23,4 millioner kroner i 2005. Styrkingen har i hovedsak sammenheng med behov for flere personellressurser til å håndtere økt tilstrømming av yrkeshemmede.

Styrkingen vil videre bidra til økt individuell oppfølging av personer som følge av utvidelsen av tiltakene mot fattigdom.

Bevilgningen foreslås økt med 23,4 millioner kroner.

Se egen pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet