Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Alkoholfrie drikkevarer

I statsbudsjettet for 2005 er det varslet at Finansdepartementet vil vurdere om det er hensiktsmessig å knytte avgrensningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer nærmere opp mot sukkerinnholdet i drikkevarene. Det ble varslet at Regjeringen vil komme tilbake til dette i Revidert nasjonalbudsjett. En arbeidsgruppe med representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet foreslår at dersom avgiften skal endres, bør alle drikkevarer med tilsatt sukker avgiftsbelegges med lik sats. Drikkevarer uten tilsatt sukker, inkludert drikkevarer med naturlig sukker og kunstig søtstoff, ilegges ikke avgift.

Regjeringen tar sikte på å fremme forslag i statsbudsjettet for 2006 om at avgift på alkoholfrie drikkevarer avgrenses til drikkevarer som er tilsatt sukker.

For nærmere omtale, se kapittel 4.3 Avgift på alkoholfrie drikkevarer i St.meld. nr. 2 (2004-2005) Revidert nasjonalbudsjett 2005.