Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Altinn - skatteetaten

Altinn er en internett-basert innrapporteringskanal til det offentlige for næringslivet og privatpersoner. Altinn ble satt i drift i februar 2004, og skatteetaten er den største brukeren. Det er fortsatt behov for videreutvikling knyttet til skatteetatens bruk av Altinn, blant annet for å bedre brukervennligheten og utvikle nye funksjonaliteter. For å sikre en rask framdrift for utbedringstiltakene, foreslås det å øke bevilgningen med 7,5 millioner kroner.