Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak (ordinære)

I saldert budsjett for 2005 er det lagt opp til et nivå på de ordinære arbeidsmarkedstiltakene på gjennomsnittlig 12 700 plasser i 1. halvår 2005 og 9 700 plasser i 2. halvår 2005. Dette omfatter om lag 500 plasser til forsøket med kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltak i enkelte bydeler i Oslo kommune. Aetat Arbeidsdirektoratet har imidlertid meddelt at som følge av lavere priser på tiltakene og en mindre kostnadskrevende tiltakssammensetning, vil det gjennomføres anslagsvis 15 000 plasser i gjennomsnitt for 1. halvår innenfor tildelt ramme.

Arbeidsmarkedet har vært i bedring det siste året med økt sysselsetting og en moderat nedgang i ledigheten. For å styrke innsatsen mot ledighet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til ordinære tiltaksplasser, slik at den gir rom for 12 700 plasser 2. halvår 2005. Dette er 3000 flere plasser enn det som opprinnelig er planlagt for 2. halvår og gir flere tiltaksplasser for langtidsledige, innvandrere og langtidsmottakere av sosialhjelp. Videre foreslås flere tiltaksplasser for bekjempelse og forebygging av fattigdom. Tiltaksnivået omfatter også om lag 500 plasser til forsøket med kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltak i enkelte bydeler i Oslo kommune.

Som følge av lavere priser for tiltakene og en billigere tiltakssammensetning enn tidligere lagt til grunn, vil allerede vedtatt bevilgning gi om lag 2 100 plasser i 2. halvår 2005 utover de planlagte 9 700 plassene. Et tiltaksnivå i 2. halvår 2005 på 12 700 plasser tilsier et økt bevilgningsbehov på 48,5 millioner kroner tilsvarende 900 nye tiltaksplasser.