Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak (yrkeshemmede)

Bevilgningen i saldert budsjett for 2005 gir grunnlag for et gjennomsnittlig tiltaksnivå på om lag 24 650 tiltaksplasser for yrkeshemmede, noe som innebærer en styrking på 2 150 plasser i forhold til året før. For 2. halvår 2005 foreslås en ytterligere økning i nivået på arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede arbeidssøkere på 300 plasser. Dette vil gi om lag 24 800 tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2005. Avklarende og integrerende tiltak vil bli prioritert. Dette gir et økt bevilgningsbehov på 18 millioner kroner i 2005. Flere tiltaksplasser gir grunnlag for redusert ventetid før tiltaksstart og raskere tilbakeføring til ordinært arbeid.

Se egen pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet