Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er lik summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Arbeidsstyrken anslås å øke med 15 000 personer i 2005 og 11 000 personer i 2006. Yrkesfrekvensen, det vil si arbeidsstyrken som andel av befolkningen i aldersgruppen 16-74 år, anslås å avta fra 2004 til 2005. I internasjonal målestokk er yrkesfrekvensen i Norge svært høy. I 2004 var yrkesfrekvensen for aldersgruppen 16-66 på 79 prosent. I 2003 var det bare Island og Sveits av OECD-landene som hadde en høyere yrkesfrekvens for denne gruppen enn Norge.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2005 kapittel 2.2.