Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere - returtiltak

Regjeringen foreslår å bruke 4,5 millioner kroner til tiltak som kan stimulere asylsøkere som har fått avslag på sin søknad om opphold i Norge, til å returnere til hjemlandet.

Gjennomføring av returer, også i relativt liten målestokk, vil sannsynligvis bidra til å begrense tilstrømmingen av nye asylsøkere fra de aktuelle landene. Primært vil det bli satset på tiltak som motiverer for frivillig retur. I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å gå inn i samarbeid med opprinnelseslandene, noe som kan gi større mulighet til å gjennomføre tvangsmessige returer. Midlene vil bli fordelt til prosjekter som legger til rette for vellykket retur både for den enkelte og for lokalsamfunnet som de returnerer til. Tiltak som kan fremme retur og tilbakevending til Etiopia, Afghanistan, Irak og Somalia vil bli prioritert.

Se også pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet: