Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bankinnkudd

Personlig skattyters innskudd i bank foreslås unntatt fra bestemmelsen i skatteloven § 5-22 om ekstra skatt på høye renter på lån til aksjeselskap mv.

Det vises til Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 1.