Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruksfradrag

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i en grunngitt uttalelse (reasoned opinion) konkludert med at de norske reglene for fastsettelse av engangsavgiften på bruktimporterte kjøretøy (bruksfradragene) strider med EØS-avtalen. ESA begrunner dette med at dagens avgiftsfastsettelse ikke med tilstrekkelig presisjon avspeiler det bruktimporterte kjøretøyets faktiske verdifall på det norske bruktbilmarkedet. Finansdepartementet vil på denne bakgrunn legge om de norske bruksfradragene i tråd med de føringer som ESA har trukket opp.

Forslagene er nærmere omtalt i St. meld. nr. 2 (2004-2005) avsnitt 4.6.

Se også nyhet fra Finansdepartementet av 19.04.2005 her.