Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Diabetikere og særfradrag for store sykdomsutgifter

I forbindelse med budsjettet for 2005 ble det vedtatt endringer i reglene for særfradrag for store sykdomsutgifter. Endringene innebar blant annet at diabetikere ble likestilt med andre personer i forhold til særfradraget, ved at også disse må kunne dokumentere eller sannsynliggjøre merkostnadene de har på grunn av sykdommen. Regjeringen foreslår ingen endring i disse reglene nå.

Se stikkord fra Statsbudsjettet 2005.

Se også brev til Norges Diabetesforbund av 26.11.2004.