Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eksportutvalget for fisk

Som Stortinget tidligere er orientert om, fremmes det forslag om å omdanne Eksportutvalget for fisk (EFF) til aksjeselskap. I Ot.prp. nr. 88 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, er det redegjort i detalj om de forskjellige vurderingene som er gjort i sakens anledning.

Les også mer i St.prp. nr. 65 (2004-2005) kapittel 1050, post 96