Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer


Stortingets vedtak 17. juni 2005:

Som en del av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble det i Stortinget vedtatt å fjerne grunnavgiften på PET-flasker. Grunnavgiften på bokser fjernes ikke. PET står for polyetylen-terepthalat, og er betegnelse på en type plast. PET-flasker blir gjenvunnet, og i noen tilfeller også gjenbrukt. Både gjenbruksflasker og gjennvinnbare flasker er med i panteordningen, uavhengig av grunnavgift.

Se eksempler på PET-flasker på nettsidene til Norsk Resirk.


Regjeringens opprinnelige budsjettforslag:

Drikkevareemballasje som ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form (engangsemballasje), blir ilagt en grunnavgift. Avgiften kan ikke miljøbegrunnes, samtidig som den er konkurransevridende. På denne bakgrunn foreslo Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2004 å avvikle avgiften fra 1. juli 2004. Forslaget fikk ikke flertall i behandlingen av Revidert budsjett 2004, men et flertall ba Regjeringen om å fremme et forslag i budsjettet for 2005 om å avvikle grunnavgiften på engangsemballasje fra 1. januar 2005.

I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2004 i Stortinget kom det signaler om at bransjen ønsket mer tid til omstilling. Regjeringen foreslo derfor ikke å avvikle grunnavgiften på engangsemballasje i statsbudsjettet for 2005, men signaliserte at den ville komme tilbake med forslag om dette på et senere tidspunkt. Det foreslås ikke endringer i grunnavgiften i Revidert nasjonalbudsjett 2005.