Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kiropraktorbehandling

Regjeringen vil sende på høring et forslag til en landsdekkende ordning som innebærer at kiropraktorer og manuellterapeuter gis anledning til å sykemelde pasienter i inntil åtte uker og henvise til relevant spesialist og fysioterapi på gitte vilkår. Det vil også bli foreslått at manuellterapeuter gis rett til å henvise til radiologiske undersøkelser. Pasienter må fortsatt ha henvisning fra lege for å få refusjon fra trygden for behandling av kiropraktorer eller manuellterapeuter.

Ordningen forutsettes å gjelde fra 1. januar 2006.

Les mer i St.prp. nr. 65 (2004-2005) Kapittel 2755 Helsetjeneste i kommunene - Post 73 Kiropraktorbehandling.