Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Den 15. i hver måned innhenter Statistisk sentralbyrå (SSB) 40 000 - 45 000 prisobservasjoner fra et utvalg på om lag 900 varer og tjenester. Prisene på de varene og tjenestene som er inkludert i KPI vektes i indeksen etter fordelingen av forbruket ifølge SSBs forbruksundersøkelse.

Konsumprisene (KPI) økte i gjennomsnitt med 0,4 prosent fra 2003 til 2004, mens justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) var veksten 0,3 prosent Den underliggende prisveksten tiltok mot slutten av fjoråret, særlig som følge av økte priser på importerte konsumvarer. Så langt i år har imidlertid prisveksten avtatt igjen. Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer var prisene 0,8 prosent høyere i april i år enn i samme måned i fjor. Tolvmånedersveksten har dermed vært tilnærmet konstant i 4 måneder på rad. Prisveksten er ventet å ta seg opp framover. I denne meldingen er det lagt til grunn en vekst i KPI på 1¼ prosent i inneværende år og 1¾ prosent neste år. Avgiftsendringene har trukket prisveksten opp i inneværende år, mens utviklingen i elektrisitetsprisene antas å trekke i motsatt retning. Veksten i KPI-JAE anslås til 1 prosent i inneværende år og 1½ prosent neste år.