Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kontantstøtte

Bevilgningen til kontantstøtte i saldert budsjett er på 2 860 millioner kroner. Utgiftsbehovet anslås nå til 2 950 millioner kroner. Blant annet som følge av færre nye barnehageplasser i 2004 enn måltallet på 8 000 barn under 3 år, er det anslått et merbehov på 90 millioner kroner på posten.