Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kronekursen

Den nominelle kronekursen uttrykker hvor mange norske kroner en må betale for én enhet av en annen valuta. En styrking av kronekursen betyr at én krone blir mer verdt målt i forhold til utenlandsk valuta. Den kraftige reduksjonen i rentedifferansen i forhold til andre valutaer gjennom fjoråret er en viktig grunn til at kronekursen, målt ved industriens effektive kronekurs, har svekket seg med om lag 8 prosent siden desember 2002. Styrkingen av valutakursen som fant sted gjennom 2002, er dermed i hovedsak reversert. Som en teknisk forutsetning legges det i det reviderte budsjettet for 2005 til grunn at kronekursen er 2¼ prosent sterkere i 2005 enn i 2004. Dette er i tråd med terminvalutakursene slik disse framsto ved begynnelsen av april, jf. boks 2.1 i Revidert nasjonalbudsjett 2005.