Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kunnskapsløftet – kompetanseutvikling

Gjennomføring av reformen i grunnopplæringen krever målrettet satsing på alle nivå i utdanningssystemet. I budsjettet for 2005 er det satset betydelig på kompetanseutvikling for å realisere Kunnskapsløftet. Regjeringen ønsker imidlertid allerede nå å foreta en ytterligere prioritering av utvikling og kompetanse i grunnopplæringen. Det foreslås derfor en bevilgningsøkning på 40 millioner kroner til dette, hvorav 10 millioner kroner er knyttet til innføring av nytt KRL-fag.