Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvikksølvrenseanlegg

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner for å bidra til finansiering av kvikksølvrenseanlegg ved Fundia Armeringsstål i Mo i Rana. Tilskuddet foreslås administrert av Innovasjon Norge. Tilskudd gis under forutsetning av at den samlede investeringen i anlegget gjennomføres av selskapet. De tiltak som vil bli iverksatt som følge av forslaget til bevilgning, vil gå ut over BAT-kravene (Best Available Technology) og kan på denne bakgrunn kvalifisere til støtte. Offentlig støtte må meldes til og godkjennes av ESA før iverksettelse.