Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landbruksvarer - utenlands bearbeiding

Dagens ordning for utenlands bearbeiding innebærer at dersom landbruksvarer blir bearbeidet i utlandet vil det ikke bli beregnet ordinær toll for råvarene som tilføres i bearbeidingen (norske eller utenlandske), men kun 8 prosent toll på bearbeidingskostnadene. Denne satsen er i mange tilfeller langt under den tollsatsen importerte produkter normalt blir ilagt. Regelverket kan derfor innebære en utilsiktet uthuling av importvernet for landbruksvarer.

Finansdepartementet legger i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett fram forslag til nytt regelverk som innebærer at norske landbruksråvarer som brukes i bearbeiding i utlandet tilbakeføres til Norge tollfritt. Kun utenlandske råvarer som tilføres den bearbeidede varen i utlandet skal tollbelegges. Den nye ordningen vil føre til tollmessig likebehandling av norsk og utenlandsk foredling av norske landbruksvarer.