Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landslinjer

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på posten med 20,5 millioner kroner slik at ordningen med landslinjer kan videreføres med det omfanget den har i dag.

Utdannings- og forskningsdepartementet arbeider med løsninger som på en bedre måte kan ivareta det behovet landslinjer i dag dekker. Blant annet har departementet, sammen med Kommunenes Sentralforbund og arbeidslivets parter, satt i gang et arbeid for å vurdere løsninger som kan gi landslinjene mest mulig forutsigbare rammebetingelser.