Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lokalsykehus

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til planprosesser og tiltak for å forsere prosessen med styrking og omstilling av lokalsykehusene, til styrking av lokalsykehusfunksjonen og til realisering av samhandlingstiltak med primærhelsetjenesten. Ved tildeling av midlene vil det bli lagt vekt på at tiltakene er forankret i helhetlige strategier og planer for lokalsykehusene i regionen.

Les mer i St.prp. nr. 65 (2004-2005) Kapittel 732 Regionale helseforetak - Post 70 Tilskudd til helseforetakene.