Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsvekst

Lønnsveksten har avtatt siden fra 2003 til 2004. Det tekniske beregningsutvalget (TBU) anslår lønnsveksten i 2004 til 3,6 prosent Lønnsoverhenget inn i 2005 anslås av TBU til 1,4 prosent. I 2005 legges det nå til grunn en årslønnsvekst på 3¼ prosent Lønnsveksten hos våre handelspartnere anslås til 3 prosent i inneværende år.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2005 kapittel 3.6.