Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår i revidert budsjett å øke bevilgningen til frivillige organisasjoner i kompensasjon for merverdiavgift med i alt 46,5 millioner kroner.

Av dette skal 30 millioner kroner gå til en bedre ordning for å dekke frivillige organisasjonenes reelle utgifter til merverdiavgift i 2005. Kompensasjonen tildeles i etterkant og bevilgningen for 2005 gjelder kompensasjon for 2004.

Se egen pressemelding fra Kirke- og kulturdepartementet.