Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøovervåking

Arbeidet med miljøovervåking og miljødata foreslås styrket med 6 millioner kroner, hvorav 4 millioner kroner foreslås avsatt til økt overvåking av tareskogen og 2 millioner kroner til en styrket bestandsovervåking for rovvilt.