Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NOKAS-ranet

Ranet av Norsk kontantservice (NOKAS) krever store ressurser i forbindelse med etterforskning og oppfølging. I 2004 ble derfor politibudsjettet styrket til dette formålet.

Også i 2005 legger etterforskning og oppfølging av NOKAS beslag på betydelige ressurser i justissektoren. Bevilgningsbehovet er størst i politiet. Foruten merutgifter til etterforskning, vil det også påløpe betydelige merutgifter til iretteføring og politiets sikkerhetstiltak under rettssaken. De beregnede merkostnader bygger på den trusselvurderingen som gjelder i dag. Det vil fortløpende bli foretatt trusselvurderinger, som gjør at forutsetninger og kostnadsanslag kan bli endret.

Samlet foreslår Regjeringen å styrke straffesakskjeden med 75 millioner kroner i forbindelse med NOKAS-ranet, fordelt som følger:

Kapittel/Post

Tiltak

Beløp (kroner)

Kapittel 410, post 01

Stavanger tingrett - leie av lokaler

3500 000

Kapittel 430, post 01

Stavanger fengsel - øvelser sikkerhet personell

1000 000

Kapittel 430, post 45

Stavanger fengsel - sikkerhetstiltak

6900 000

Kapittel 440, post 01

Politiet - etterforskning og iretteføring

63100000

Kapittel 445, post 01

Den høyere påtalemyndighet - etterforskning

500 000

Totalsum

 

75000 000