Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonale laksefjorder

I forbindelse med opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder vedtok Stortinget at enkelte nasjonale laksefjorder skal være oppdrettsfrie innen 2011, Stortinget vedtok også at det skal gis ”rimelig kompensasjon” for virksomheter som må flytte ut av nasjonale laksefjorder som følge av vedtaket. Dette gjelder tre oppdrettsanlegg.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til at Miljøverndepartementet kan gi tilsagn om å dekke oppdrettsanleggenes dokumenterte flyttekostnader innenfor en total ramme på 6,75 millioner kroner, det vil si inntil 2,25 millioner kroner per anlegg.

Se også Innst. S. nr. 134 (2002-2003)