Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norsk kulturminnefond

Regjeringen legger stor vekt på å ta vare på viktige kulturminner og kulturmiljøer. Et av virkemidlene i dette arbeidet er Norsk kulturminnefond. Regjeringen fremmer forslag om å øke kapitalen i Norsk kulturminnefond med 200 millioner kroner. Forslaget innebærer en fordobling av kapitalen fra dagens nivå.

Se pressemelding fra Miljøverndepartementet