Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pappapermisjon

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å utvide pappapermisjonen med en uke. Forslaget innebærer samtidig at varigheten av fødsels- og adopsjonspengeperioden for første gang utvides til over ett år.

Forslaget gjelder for foreldre til barn født eller adoptert fra 1. juli i år. Fødsels- og adopsjonspermisjonen skal etter dette utvides med en uke, og utvidelsen skal forbeholdes fedrene. Det bringer fedrekvoten i ordningen opp i fem uker.

Se også pressemelding fra Barne- og familiedepartementet