Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pendlere - kostfradrag

Regjeringen foreslo å fjerne fradragsretten for merkostnader til kost for pendlere i Statsbudsjettet 2005. Etter regjeringspartienes budsjettforlik med FrP gjeninnføres kostfradraget for pendlere og skattefritaket i for kostgodgjørelse i forbindelse med pendling. Det samme gjelder fradrag for fri kost på sokkelen og skattefritak for hyretillegg. Les også det opprinnelige forslaget fra Statsbudsjettet 2005.