Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Riksveger - drift og vedlikehold

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift og vedlikehold av riksveger med 25 millioner kroner. Midlene vil bli benyttet til asfaltlegging. Dette vil gi om lag 80 km med nytt vegdekke.

Se egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet