Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Riksvegferjer

Prisutviklingen på råolje har så langt vært langt høyere enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett. Prisen på drivolje, som ferjeselskapene benytter, følger et tilnærmet fast forhold til råoljeprisen. Riksvegferjedriften har dermed hatt langt høyere utgifter til drivolje enn forventet så langt i 2005.

For å unngå reduksjoner i tilbudet eller takstøkninger høsten 2005, foreslås det å øke bevilgningen med 50 millioner kroner.

Se egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet