Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rovviltforvaltning

For å følge opp Stortingets behandling av rovviltmeldingen og Stortingets merknader til statsbudsjettet for 2005, foreslås det derfor å øke bevilgningen med 3 millioner kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak.

Se pressemelding fra Miljøverndepartementet