Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sametinget

Regjeringen foreslår å gi Sametinget en tilleggsbevilgning i 2005 på til sammen 0,6 millioner kroner til styrking av Sametingets kontrollordninger. Av dette skal 0,3 millioner kroner settes av til å styrke den interne kontrollen i Sametingets administrasjon fra og med 1. juli 2005. De resterende 0,3 millioner kroner foreslås til styrking av saksbehandlerkapasiteten for Sametingets kontrollkomité i inneværende år.

I tillegg foreslås det en tilleggsbevilgning på 0,4 millioner kroner for å dekke merutgifter som følge av at antall representanter på Sametinget økes fra 39 til 43 representanter fra høsten 2005.

Regjeringen foreslår også å gi Sametinget en tilleggsbevilgning på 2 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett til finansiering av en ny, sørsamisk bokbuss.