Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Særavgiftsgjennomgang

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2005 ble det gjort følgende vedtak i Stortinget:

”Stortinget ber Regjeringen, i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2005 legge frem en gjennomgang av særavgiftene i Norge, både i lys av avgiftsstrukturen i EU og i forhold til hvorvidt avgiftene oppfyller sine opprinnelige hensikter om proveny, helse og miljø osv.”

I St. meld. nr. 2 (2004-2005) Revidert nasjonalbudsjett 2005 gis det en slik gjennomgang av særavgiftene med en vurdering av i hvilken grad de enkelte særavgiftene er utformet etter sin hensikt. Det gis også en kort redegjørelse for avgiftsstrukturen i EU og det gjøres en sammenlikning med andre land.

Les mer i St. meld. nr. 2 (2004-2005) Revidert nasjonalbudsjett 2005.