Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skjermingsmetoden - begrepsbruk

Forslagene til modeller for beskatning av personlige aksjonærer, deltakere i deltakerlignede selskaper og selvstendig næringsdrivende i den pågående skattereformen har vært utredet på forskjellig tidspunkt og av to ulike utvalg, som har brukt noe ulike begreper.

Etter forslagene skal alle typer foretak skattlegges etter en skjermingsmetode. Dette sikter til at avkastning av virksomheten beskattes utover den vanlige skatten på alminnelig inntekt (28 prosent) i den grad avkastningen overstiger en beregnet skjerming. Det er likevel tekniske forskjeller modellene imellom. I enkelte sammenhenger brukes derfor "aksjonærmodellen" om skjermingsmetoden for personlige aksjonærer, "deltakermodellen" om skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignede selskaper, og "foretaksmodellen" når det dreier seg om skjermingsmetoden for selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak). Som samlebegrep på alle modellene er derimot "skjermingsmetoden" presist og riktig.