Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skolebygg – økte investeringer

I statsbudsjettet for 2005 er det bevilget en investeringsramme for opprusting av skoleanlegg på 1 milliard kroner for 2005, og en total bevilgning på 263,5 millioner kroner.

Det foreslås å øke årets investeringsramme med 1 milliard kroner, til en samlet ramme for 2005 på 2 milliarder kroner. Dette medfører et økt bevilgningsbehov på 11,5 millioner kroner. Med økt investeringsramme og nye renteforutsetninger for 2005 foreslås det en samlet bevilgning på 207 millioner kroner for 2005. Dette gir en reduksjon i bevilgningen på 56,5 millioner kroner.