Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statoil ASA – utbytte

Konsernets årsoverskudd for 2004 ble 24 916 millioner kroner. Styret i Statoil har vedtatt et samlet utbytte per aksje på 5,30 kroner. Dette utgjør om lag 46 prosent av årsoverskuddet. I prospektet for børsnoteringen av Statoil står det at styret har til hensikt å foreslå et årlig utbytte i størrelsesorden 45-50 prosent av konsernets årsoverskudd i henhold til USGAAP. I et enkelt år kan hensynet til å bevare selskapets finansielle handlefrihet medføre at utbyttet utgjør en høyere eller lavere andel.

Den norske stat eier 1 535 712 598 aksjer i Statoil ASA. Totalt utbytte fra statens aksjer i Statoil beløper seg dermed til 8 139 millioner kroner. På denne bakgrunn oppjusteres utbytte fra Statoil ASA for regnskapsåret 2004 med 3 262 millioner kroner, fra 4 877 til 8 139 millioner kroner. I henhold til Lov om Statens Petroleumsfond inngår utbytte fra Statoil ASA i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten og dermed i Petroleumsfondets inntekter.