Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sudan – oppfølging av Norges engasjement

Signeringen av fredsavtalen for Sudan i januar 2005 og en forverret humanitær situasjon i landet, innebærer behov for betydelig økning av den internasjonale bistanden. De store og akutte behovene for økt internasjonal bistand er primært knyttet til umiddelbar og omfattende støtte til gjennomføringen av fredsavtalen, blant annet gjennom å bidra til å opprette ny regionalregjering i Sør-Sudan.

På bakgrunn av Norges rolle i fredsforhandlingene og som vertskap for den første giverlandskonferansen for Sudan som ble holdt i Oslo 11.-12. april 2005, foreslås det å øke norsk bistand til Sudan betydelig. Regjeringen foreslår at bevilges 110 millioner kroner til Sudan.