Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sukkertare

Foreløpige undersøkelser viser at sukkertaren kan være forsvunnet i 90 prosent av områdene hvor den naturlig hører hjemme mellom Lindesnes og svenskegrensen. I tillegg skjer det en økende nedslamming av havbunnen i nære kystfarvann.

Det haster med å finne ut av hvor store områder dette gjelder, hva som er årsaksforholdene og hvor partiklene i vannet stammer fra. Det vil også bli startet opp studier av hvordan denne endringen påvirker det biologiske mangfoldet i kystsonen, ikke minst ressursene knyttet til tareskogen.

Se pressemelding fra Miljøverndepartementet