Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Underliggende utgiftsvekst

Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst er en indikator for volumveksten i statsbudsjettets utgifter fra ett år til det neste. Ved beregning av den underliggende utgiftsveksten holdes statsbudsjettets utgifter til petroleumsvirksomheten, renter og dagpenger til arbeidsledige utenfor. For å gjøre utgiftene fra et år til det neste sammenliknbare justeres det i tillegg for enkelte ekstraordinære endringer og regnskapsmessige forhold.

I Nasjonalbudsjettet 2005 anslås den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2005 til 1¾ prosent sammenliknet med anslag på regnskap for 2004. Som gjennomsnitt over perioden 2002–2005 anslås utgiftsveksten til 1,9 prosent, det vil si noe lavere enn gjennomsnittlig BNP-vekst for Fastlands-Norge i samme periode på 2,3 prosent.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2005 kapittel 3.1