Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Ungdomstiltak i byer

Barne- og familiedepartementets tilskuddsordning Ungdomstiltak i større bysamfunn omfatter 23 større bysamfunn. Ordningen er målrettet mot unge med spesielle behov og mot utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø, særlig i områder med store levekårsproblemer. Barn og unge med innvandrerbakgrunn møter spesielle utfordringer og er høyt prioritert. Søknader fra byene om midler til tiltak rettet mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer overstiger de årlige bevilgningene. BFD vil derfor styrke denne tilskuddsordningen med 5 millioner kroner i 2005.