Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenriksøkonomien

Driftsregnskapet overfor utlandet består av handelsbalansen og rente- og stønadsbalansen. Handelsbalansen består av eksport og import av varer og tjenester. Rente- og stønadsbalansen omfatter formuesinntekter og lønn og stønader til og fra utlandet. Kapitalregnskapet gir en oversikt over hvordan et overskudd på driftsregnskapet blir plassert i utlandet, eventuelt hvordan et driftsunderskudd overfor utlandet blir finansiert.

I 2004 var Norges overskudd på driftsregnskapet overfor utlandet 231 milliarder kroner, svarende til 13,7 prosent av BNP. Handelsoverskuddet var på 239 milliarder kroner, mens det var et underskudd på rente- og stønadsbalansen på om lag 8 milliarder kroner. I 2005 og 2006 anslås overskuddet på driftsbalansen til henholdsvis 249 og 260 milliarder kroner.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2005 kapittel 2.4.