Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utreisesenter

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til opprettelse av et utreisesenter for personer med ulovlig opphold. Med utreisesenteret vil staten gi et tilbud til personer uten lovlig opphold i Norge inntil de kan sendes ut av landet.

Målgruppen for utreisesenteret er personer med endelig avslag på asylsøknaden som i dag får pålegg om bortfall av botilbud. Enslige mindreårige asylsøkere, barnefamilier, personer som samarbeider med International Organization for Migration (IOM) om retur og andre særskilte grupper, som for eksempel personer med alvorlige sykdommer skal fortsatt kunne bo i ordinære mottak inntil avreise.

Se også pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet: