Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verneområder

Det foreslås at 3 millioner kroner benyttes til forsøket med økt lokal medvirkning i forvaltningen av verneområder.

Etter initiativ fra Stortinget er det igangsatt forsøk med lokal medvirkning i forvaltningen av Setesdal, Vesthei-Ryfylkeheiane, Dovrefjell-Sunndalsfjella, Forollhogna og Blåfjella-Skjækerfjella. Forsøkene skal sluttevalueres våren 2008.