Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


W

WTO-behandling av laksesaken

I forbindelse med behandlingen i WTO av EUs tiltak mot import av norsk oppdrettslaks, vil det påløpe utgifter i 2005 til innleid internasjonal ekspertkompetanse. I tillegg kommer utgifter til møtedeltakelse mv. Det foreslås å øke bevilgningen med 6,5 millioner kroner.