Revidert nasjonalbudsjett 2006

Situasjonen i norsk økonomi er svært god. Etter tre år med sterk vekst i fastlandsøkonomien er aktiviteten høy og arbeidsmarkedet bedres raskt. Sysselsettingen har aldri vært høyere enn nå, og den registrerte ledigheten har ikke vært lavere siden høsten 2001. - Ved revisjonen av statsbudsjettet for 2006 legger vi vekt på at den positive utviklingen skal fortsette, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Pressemeldinger

Sterk vekst i norsk økonomi
- Konjunktursituasjonen tilsier at vi ikke bør øke bruken av oljeinntekter nå. Gjør vi det, øker faren for kronestyrking og høyere rente. Ved å vise tilbakeholdenhet i budsjettpolitikken tar vi også hensyn til at pensjonskostnader og andre aldersrelaterte utgifter vil vokse sterkt framover. Vi må unngå å skyve enda større byrder foran oss, understreker finansminister Kristin Halvorsen.

Prioriteringer på utgiftssiden i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet

Eiendomsskatt

Regjeringen åpner for at kommunene skal kunne innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Dersom de velger å innføre eiendomsskatt etter de nye reglene, vil både hytteeierne og boligene til kommunens egne innbyggere bli omfattet, og her er noen eksempler på hvordan eiendomsskatten kan bli.