Nyheter

15 September 2006 - Revidert nasjonalbudsjett 2006

Situasjonen i norsk økonomi er svært god. Etter tre år med sterk vekst i fastlandsøkonomien er aktiviteten høy og arbeidsmarkedet bedres raskt. Sysselsettingen har aldri vært høyere enn nå, og den registrerte ledigheten har ikke vært lavere siden høsten 2001. - Ved revisjonen av statsbudsjettet for 2006 legger vi vekt på at den positive utviklingen skal fortsette, sier finansminister Kristin Halvorsen.


12 May 2006 - Regjeringen har lagt frem Revidert nasjonalbudsjett for 2006

Finansminister Kristin Halvorsen presenterer her Regjeringens endringer i budsjettet for 2006.

På disse sidene finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall

for norsk økonomi.