Siste budsjett

Klikk her
Revidert budsjett  2006 Regjeringen Stoltenberg II