Nr.:

31/2006

Dato:

12.05.06

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Fritak for hydrogenbiler med forbrenningsmotor

I Revidert nasjonalbudsjett 2006 foreslår Regjeringen et fritak i engangsavgiften for kjøretøy med forbrenningsmotor som kun bruker hydrogen som drivstoff. - Regjeringen ønsker en mer miljøvennlig bilpark. Hydrogenbiler er et av flere tiltak vi støtter opp om. Bruk av bioetanol som drivstoff ett annet. Til høsten vil vi komme med forslag om en omlegging av bilavgiftene i en miljøvennlig retning som favoriserer biler med lavt C02 utslipp, lover finansminister Kristin Halvorsen.

Det midlertidige fritaket for hydrogenbiler skal gjelde fra 1. juli 2006. Fritaket vil omfatte kjøretøy med forbrenningsmotor som kun benytter hydrogen som drivstoff, og ikke kjøretøy med motor som i tillegg til hydrogen også kan benytte bensin eller diesel. Fritaket vil også omfatte hybridbiler som er utstyrt med el-motor i tillegg til hydrogenbasert forbrenningsmotor.

Regjeringen håper at fritaket kan bidra til at Norge får erfaring med håndtering av hydrogen som drivstoff. Dette ble også understreket av Hydrogenutvalget, jf. NOU 2004: 11 Hydrogen som fremtidens energibærer. I tråd med anbefalingene fra Hydrogenutvalget gis fritaket i en introduksjonsfase.