Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

HUNT

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 3, er en av de største folkehelseundersøkelsene som er gjennomført i noe land. Flere internasjonale forskningsmiljøer har bidratt i planleggingen, og det er store forventninger til de mulighetene som denne forskningsplattformen vil gi både for nasjonal og internasjonal forskning på folkehelseområdet.

For 2006 er det bevilget 3 millioner kroner til undersøkelsen. Bevilgningen foreslås nå satt opp med 4 millioner kroner for å bidra til at undersøkelsen kan gjennomføres etter de planene som er lagt.